Frank Zeilstra

Teerling ziet het licht

uit de inleiding:

Al jaren ligt de slapende muze, een beeld van Brancusi, op mijnbureaublad virtueel te ronken. Ze ligt daar vredig, beslist niet dood. Ze wil niet door mij gewekt worden, nee beter, ik wil haar niet wekken. Ze is mijn beweegreden, mijn luistervink. Degene die al mijn aan het hermetische ontsnapte fluisteren schijnt te horen. Zou ze wakker worden, zou ze begrip tonen, zou het mysterie opgelost zijn!

De drang om wat zich daar in haar hoofd afspeelt naar hier te halen kan ik niet onderdrukken. Haar mysterie moet beschreven worden, dichterbij zal ik in mijn verlangen niet kunnen komen. Soms flikkert het beeld, is ze zo verleidelijk mooi, is het zoemen van de stilte om haar heen zo overweldigend, dat niets doen en kijken voldoet.

Meestal echter is de realiteit banaal en weerbarstig en matigen we ons godendaden aan om onszelf, maar vooral de ander en de onvermijdelijke dingen, die er toe doen, ter kennelijke vertroosting, eindeloos te herscheppen.

Geen illusies: uit niks ontstaat niks!

Overige tegen elkaar schurkende toevalsbevindingen die het afgelopen half jaar op mijn bureaublad en in mijn schrijven een zeker los verband vonden waren: gedichten van Francesco Petrarca, Stefan Hertmans, Mark Strand, de ITjing en het ganzenbord.

De Muze, met haar raadselachtige impuls, de drang tot voortgang en van de weeromstuit besef van dood, deed mij 64 sonnetten schrijven, die qua ordening en regels van het ganzenbordspel zijn afgeleid. De ITjing en de Tao hebben zich een enkele keer, bij gebrek aan opmaat ook met de inhoud bemoeid. De afwisseling met het prozagedicht en de abstracte illustraties doen het stramien hoop ik voldoende verluchten.

Bestellen kan door €20 over te maken op rekening nummer NL91TRIO0198374070 tnv Frank Zeilstra, Leeuwarden.

Vergeet mij niet een mail of PM te sturen met je adres!